Lisieux-i (Kis) Szent Teréz ma is munkálkodik

1./ „Vissza fogok jönni”
      A halált végső nyugalomnak szoktuk mondani. A Jelenések könyve is így fogalmaz: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg... hadd pihenjék ki fáradalmaikat...” (Jel 14,13)
     Lisieux-i Szent Teréz másként gondolt a halálára: nem nyugalomra vágyott, hanem tevékenységre. Önéletrajzában írta: „Mennyországomat a földön fogom tölteni... Ha tudnák, mennyi tervem van, mi mindent teszek majd, ha az Égben leszek... Megkezdem az én küldetésemet... Mennyországomat az idők végéig a földön fogom tölteni. Igen, azzal akarom tölteni a Mennyországomat, hogy jót teszek a földön... Vissza fogok jönni... Le fogok szállni... A jó Istennek minden kívánságomat teljesítenie kell az égben, mert a földön soha sem követtem a magam kívánságait.”

     Kis Szent Teréz valóra váltotta ígéretét. Visszajött és sok jót tesz a földön. Miben látszik ez?
2./ Ma sok ezren folytatják Teréz küldetését: a papokért végzett imát – ebben látszik Teréz hatása.
     Különös, hogy Bruno Thevenin atyát 1973-ban szentelték pappá, Kis Szent Teréz születésének 100-ik évfordulóján. Különös, hogy Bruno atya Lisieux-ben kapott papi beosztást. Különös, hogy itt találkozott azzal az asszonnyal, aki évek óta titokban imádkozott az ő papi hivatásáért. Különös, hogy ezek után Bruno atyában ébredt egy gondolat: hozzon létre egy olyan imamozgalmat, melynek tagjai a papokért imádkoznak. Különös, hogy Magyarországon a Teréz-misszió éppen 2007-ben, a budapesti városmisszió következtében terjedt el, amikor Lisieux-i Szent Teréz ereklyéit hazánkba hozták. E sok különös esemény után talán már nem is különös, hogy 5 év alatt mintegy 10 ezer magyar tagja lett a Teréz-missziónak. Budapesten, a farkasréti plébánián 2010. augusztusa óta 86 fő lépett be a Teréz-misszióba, ebből 18 gyerek. Minden hónap 17-én (Teréz szenttéavatásának napja: 1925. május 17.) az un. „Teréz-misében” Kis Szent Teréz közbenjárását kérjük azokra a szándékokra, melyeket a hívek egy cédulára írva bedobnak a Szentet ábrázoló relief, dombormű alatti levélszekrénybe. Szinte nincs olyan hónap, amikor ne lépnének be néhányan a Teréz-misszióba. Ők mind Teréz küldetését folytatják: imádkoznak egy-egy papért, akit Holló Mihályné, a Teréz-misszió országos vezetője „kiközvetít” nekik.
     Lisieux-i (Kis) Szent Teréz valóban visszajött. Szellemisége tovább él abban a sok ezer hazai és külföldi katolikusban – gyerekben és felnőttben -, akik naponta imádkoznak egy-egy papért.
     A napokban kaptam egy email-t, melyben a budapesti Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola hitoktatója – Mária néni, hat gyermekes édesanya, akinek van egy pap és egy szerzetes fia – kéri tanítványai szüleit, hogy imádkozzanak a püspökökért és papokért.
     Kis Szent Teréz tehát beváltotta ígéretét, nem pihenni akar a mennyben, hanem munkálkodni a földön; azzal, hogy sok jót tesz, hogy imádságra indít sok hívőt. S aki Kis Szent Terézhez társulva imádkozik, annak szíve átalakul. Egyre inkább Terézéhez válik hasonlóvá.