Mi az Isten akarata? - 2018. április 17.

1./ Isten akaratának prioritása.
     Egy fénykép került a kezembe, mely a 9 éves Lisieux-i Szent Terézt ábrázolja. A kép hátulján egy tőle vett idézet olvasható: „Szívem teljesen el van telve Isten akaratával, olyannyira, hogy amit ráöntenek, nem hatol be a belsejébe... olyan, mint az olaj, ami könnyen lefolyik és nem hagyja összekeverni a vízzel. Lelkem mélyén mindig nagy nyugalom honol, mert semmi sem tud elszomorítani.”
     Teréz gondolata arra utal, hogy kétféle akarat van: Isten akarata és az ember akarata. Minden akaratnak célja van. Isten akarata az, hogy megvalósuljon Isten országa. Az emberi akaratnak is célja van: földi célok megvalósítása, - pl. diploma megszerzése, karrierépítés, családalapítás, stb.

     „Amíg csak a saját terveinkkel, saját akaratunkkal és saját elképzeléseinkkel foglalkozunk, a föld nem lehet mennyország. Az egyik ember ezt akarja, a másik azt. De megtaláljuk boldogságunkat, ha azt akarjuk, amit Isten akar. A Miatyánkban Isten akaratának általános megvalósulásáért imádkozunk, azt kérjük, hogy az ugyanúgy valósuljon meg a földön és a mi szívünkben, mint ahogyan a mennyben már megvalósult: 'Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.' (Youcat, 521)

2./ Hogyan lehet megismerni Isten akaratát?
     Don Bosco szerint három dolog kell ahhoz, hogy Isten akaratát megismerjük: imádkozni, várni és a tanácsot elfogadni. (im. 493)
     Kis Szent Teréz hasonló módon magyarázza: „Belső imádságom közben mindenekelőtt az evangélium szól hozzám; benne mindent megtalálok, amire szegény lelkemnek szüksége van. Mindig újabb dogokat fedezek föl benne, rejtett, titokzatos értelmet.”
     Tehát az imádság, a szentírás szövegén való elmélkedés alkalmas arra, hogy megismerjük Isten nekünk szóló akaratát. Aki keresztényként imádkozik, kilép önmagából, és mintegy egyesül az Úrral. Ezt az állapotot írta le Lisieux-i Szent Teréz: „Szívem teljesen el van telve Isten akaratával, olyannyira, hogy amit ráöntenek, nem hatol be a belsejébe... olyan, mint az olaj, ami könnyen lefolyik és nem hagyja összekeverni a vízzel. Lelkem mélyén mindig nagy nyugalom honol, mert semmi sem tud elszomorítani.” 
     Persze az ember elutasíthatja Isten akaratát. De jobban teszi, ha az isteni szeretet szerszámává lesz. Kalkuttai Szent Teréz anya egész életében így akart gondolkodni: „Én csak kis ceruza vagyok Urunk kezében. Ő megfaraghatja vagy kihegyezheti a ceruzát. Írhat vagy rajzolhat vele. Mindig azt teheti, amit éppen akar. Ha az írás vagy a rajz jó, azt nem a ceruza vagy a felhasznált anyag érdemének tekintjük, az a ceruzát kézben tartónak az érdeme.”  (im. 50)
    
3./ Hol kell megvalósítani Isten akaratát?
     Ott, ahová állapotbeli kötelességem szólít.
     A paptól azt kívánja állapotbeli kötelessége, hogy püspökének engedelmeskedve  végezze papi szolgálatát: a szentségek kiszolgáltatását, a tanítást és a hívekért való imádságot.
     Aki a házasság szentségében részesült, annak állapotbeli kötelessége, hogy gyermekeknek adjon életet és felnevelje őket. Boldog Marie-Eugéne atya úgy fogalmaz, hogy a házasságban elkötelezett személyek leglényegesebb feladata a gyermekek nemzése és felnevelése, ezáltal lelki templom felépítése. Vannak más feladataink is, de bármilyen sürgetőek, fontosak is a másodlagos feladatok; akárhogy ösztönöz és sürget is minket ezek megvalósítása, legelsősorban mégis a lényeget érintő feladatainkat kell megtennünk. (Marie-Eugéne atya: A lélek lendületével, 291-292)
    
     Ha Isten akarata számunkra prioritást élvez, akkor semmi más emberi akarat nem  tud befolyást gyakorolni életünkre. Akkor történik meg az, amiről Lisieux-i Szent Teréz írt, hogy bármilyen emberi akaratot is öntenek rá Istennel eltelt szívére, az nem tud belsejébe hatolni, mert szívét teljesen betölti Isten akarata. S ez az állapot pedig lelki nyugalmat biztosít számára.