Anyámnak, az Egyháznak szívében szeretet leszek – 2017.10.17.

1./ A Teréz-misszió X. országos találkozója Zalakomár templomában került megrendezésre, éppen Lisieux-i Szent Teréz halálának napján, 2017. szeptember 30-án. A kerek évforduló alkalmat ad az eddig megtett út visszatekintésére. A találkozók helyszínei 2008-tól kezdve ezek voltak: Törökszentmiklós, Alsópáhok, Budapest-Baross Gábor telep, Gyöngyös, Kecskemét, Mocsa, Szekszárd, Budapest-Huba utca, Szolnok és Zalakomár. A találkozók helyszínei szándékosan az ország más-más tájegységére estek. Mindegyik találkozón örömmel láthattuk és hallhattuk előadásait Bruno Thevenin atyának, a Teréz-misszió alapítójának.  Majd minden találkozón egy-egy püspök vagy érsek atya volt a szentmise főcelebránsa, sorrendben: dr. Katona István,  Bosák Nándor, dr. Ternyák Csaba, dr. Pápai Lajos, Bíró László, dr. Beer Miklós és dr. Márfi Gyula. A helyszínekre már jó előre voltak jelentkező plébániák, volt olyan, akinek éveket kellett várnia, mire sorra került. A találkozókra érkező több száz hívő vendéglátása nem volt egyszerű szervezési feladat, ám a plébániák önmagukat múlták felül a szívélyességben éppúgy, mint az anyagi tehervállalásban. Minden országos összejövetel közös imádsággal kezdődött, melyet Bruno atya tanítása, majd ünnepi szentmise követett. A vendéglátók gondoskodtak a sok száz zarándok ebédjéről is, mindig a helyi lehetőségek szerint. Ebben az önkormányzatok is segítették a rendező plébániát. Több alkalommal vettek részt polgármesterek, országgyűlési képviselők is. Az ebéd után több alkalommal fiatalok előadásait – Kis Szent Terézről és szüleiről írt misztériumjátékokat, zenei műsort – hallgathattak a résztvevők, majd szentségimádással, végül Bruno atya és a résztvevő atyák személyenkénti szentségi áldásával fejeződött be minden találkozó. Összességében elmondható, hogy minden találkozó nagy szellemi és lelki erőfeszítést eredményezett. A templomokban kumulálódott Kis Szent Teréz és az ő szellemében összegyűltek imádságai – ez volt a tíz országos találkozó legértékesebb eredménye. Imádság a papságért és jövendő papi hivatásokért.
 
2./ Kis Szent Teréztől megtanulhatjuk a nagyság útját: ez pedig a kicsinnyé válás, a „kis út”.
Jézus a tanítványok kérdésére – hogy ki a legnagyobb közülük (Mk 9,34) – azzal válaszol, hogy eléjük állít egy gyermeket. Ezzel a gesztussal a gyermek kicsinységét, azaz másokra utaltságát emeli ki. A gyermek igényli mások szolgálatát, s Jézus mások szolgálatában láttatja a nagyság útját. A szülő játszik a gyermekkel, és ezzel ő maga is kicsinnyé válik. De éppen ez a kicsinnyé válás teszi őt naggyá. A szolgálat teszi naggyá. József Attila a Mama c. versében fogalmazza meg a gyermek kívánságát: „engem vigyél a padlásra...”, ne a mosott ruhát – vagyis játsszál velem! A szülő éppen a szolgálata által válik „óriássá”.
     Nagy költőnk gondolataihoz hasonlót fogalmazott meg Lisieux-i Szent Teréz Önéletrajzában, amelyet megzenésítve is hallhatunk: „Anyámnak, az Egyháznak szívében szeretet leszek...” Victor Sion atya szerint „Teréz ebbe a mondatba sűríti szellemi hagyatékát... Mivel a megváltás eszköze a szeretet, mi is csak a szeretet által menthetünk meg másokat. A kereszténység tanítását Teréz ezzel az új, friss nézőponttal gazdagította, így ötvözve a lelkiséget a rá oly jellemző realizmussal.” (Victor Sion: Lisieux-i szent Teréz spirituális realizmusa, 243, 248)
     A Teréz-misszió naponta a papokért imádkozó közössége országosan sok ezer főt számlál, többségében idősebb híveket. Az országos találkozókon – és sok más ünnepi szentmisén is – több az ősz hajú, mint a fiatal. Ez egy európai adottság. Ám Isten előtt nem az életkor számít, hanem a szív szeretete. Ha Isten fiaivá válunk, azaz átengedjük magunkat Isten irányításának, akkor mindegy az életkor és a haj színe: „az Egyház Szívében minden küldetés összeér, és kiegészíti egymást. A kegyelemben megmaradva ugyanis sokkal kevésbé az számít, hogy dolgozunk-e vagy szemlélődünk, véghezviszünk-e egy-egy konkrét cselekedetet vagy sem, hanem hogy Isten munkálkodik bennünk.” (im. 248)
     A Teréz-misszió sok ezer hazai, és sok ezer más országbéli imádkozója a papságért vállalt imafelajánlásában eggyé válik, Isten kegyelmének kiesdőjévé válik. Látszólag kicsiny szolgálat a naponta elmondott imádság egy-egy papért, papnövendékért, de SZOLGÁLAT, s Jézus éppen a szolgálat kicsinységében jelölte meg a nagyság útját.