Lisieux-i Szent Teréz csendes forradalma – 2015.05.17.

1./ Kilencven éve – 1925. május 17-én – XI. Pius pápa a Szent Péter bazilikában 50 ezer hívő jelenlétében (a Szent Péter téren félmillióan tolongtak), 33 bíboros, 250 püspök részvételével a szentek közé iktatta a 24 évesen meghalt kármelita apácát, Teréz Martin-t. Kis Szent Teréz két év múlva a missziók védőszentje lett Xavéri Szent Ferenc mellett, 1944-ben  Jeanne D'Arc mellett Franciaország második védőszentjévé avatta őt XII. Pius pápa. 1997-ben pedig Szent II. János Pál pápa egyháztanítóvá nyilvánította Szentünket. Szentté avatását követően mindjárt felvetődött egy hatalmas bazilika építése. A közadakozásból elkészült emléktemplomot 1937-ben szentelte fel a pápai legátus, Pacelli bíboros, a későbbi XII. Pius pápa. Kis Szent Teréz teste elporladt, csak néhány csontdarab maradt meg, melyeket a tiszteletére emelt bazilikában őriznek. Egy koponyaereklyéje 1994 óta járja a világot, így hazánkban is megfordult 2007-ben. Kis Szent Teréz szüleit 2008-ban boldoggá avatták, szentté avatásukra pedig 2015 őszén kerül sor.
 
2./ Kis Szent Teréz géniusza „a legnagyobb szabású forradalmat fejtette ki, amelyet a Szentlélek az emberiség fejlődése folyamán elindított - írja egy francia „teréziológus” -, egy csendes és rejtett forradalmat, amelynek gyümölcsei megszámlálhatatlanok.” Miután szenttéavatása után kiadták az Egy lélek története c. önéletrajzi írását, sok fiatal lány kérte felvételét nemcsak a lisieux-i kármelbe, de más szerzetesrendekbe is. Köztudott, hogy Kalkuttai Boldog Teréz anya (családi nevén Ágnes Gonxha Bojaxhiu) – aki 1928-ban, 18 évesen belépett az angolkisasszonyok szerezetesközösségbe – éppen Kis Szent Teréz iránti tiszteletéből vette fel a Teréz nevet. A lelki gyümölcsök egyike a Teréz-misszió, melynek alapítója – Bruno Thevenin atya – éppen Lisieux-ben kezdte el papi hivatásának gyakorlását, a Szent születésének 100. évfordulóján.
 A pápák egész sora mellett Terézről a XX. század legnagyobb teológusai is elragadtatással szóltak. Hans Urs von Balthasar helyénvalónak tartotta, hogy Teréz gondolatai beépítésre kerüljenek a dogmatika szerkezetébe. Yves Congar domonkos hittudós pedig Terézt (Boldog Charles de Foucauld-val együtt) olyan „világítótoronynak látta, amelyet Isten keze gyújtott, hogy világítson az atomkor küszöbén.” Teréz nem véletlenül és nem érdemtelenül lett a harmadik női egyháztanító.
     Teréz, aki élete végén benső sötétségben élt – megélve a modern hitetlenség korát – ma is útmutatónk lehet. Amikor tömegek hagyják el a kereszténységet; amikor sokan megélik a „lélek sötét éjszakáját” (Keresztes Szent János kifejezése), amit általában „lelki szárazságnak” szoktunk mondani; amikor sokan úgy érzik, hogy magányosak, mintha Isten is elhagyta volna őket; amikor életükben nem találnak örömöt semmiben, feladataikat csak nehézkesen, sok fáradsággal, gyötrelmesen képesek ellátni – nos, akkor forduljunk Lisieux-i Szent Terézhez. Mindezt ő is átélte. Isten a lélek megerősödése és teljes megtisztulása végett engedi megtörténni a lelki szárazságot, hogy még nagyobb bizalommal forduljunk Hozzá. E rövid próbatétel után a lélek megerősödik az Isten iránti szeretetben. Vagyis már nem különleges élményekért, nem földi sikerekért vagy vigasztalásokért keresi Istent, hanem tiszta szeretetből – ahogy Kis Szent Teréz is kereste Istent.
 
3./ Amikor minden hónap 17-én, az ún. „Teréz-misén” a legkülönbözőbb kéréseinket bedobjuk a farkasréti templomban lévő Szent Teréz dombormű alatti levélszekrénybe, akkor ez a szándék is legyen ott legalább lélekben: Kis Szent Teréz közbenjárásával kérjük a magunk és mások számára az Isten iránti szeretetben és bizalomban való növekedést. Mert ez a legfontosabb. A lélek sötét éjszakája után jöjjön a hit fénye és öröme! A szenttéavatás 90. évfordulóján bemutatott szentmisén az oltárra tett miseszándékok mellett a Teréz-misszió tagjaiért is kérjük Kis Szent Teréz közbenjárását.
 
       Bruno Thevenin                  Verőcei Gábor
   a Teréz-missziós alapítója            plébános