Az első jel Kis Szent Teréz életében – 2014.12.17.

 1./ Életünk mindennapjaiban jelek vesznek körül bennünket. Jel a közlekedési lámpa, mely szabad utat enged, vagy tilt. Ezeket a jeleket többnyire figyelembe is vesszünk. Vallásos életünkben is vannak jelek: ezek a szentségek. A teológia úgy fogalmaz, hogy a láthatatlan kegyelem látható jelei a szentségek. A buzgó keresztény él is ezekkel a jelekkel, vagyis rendszeresen járul a szentségekhez – szentáldozás, szentgyónás – mert hiszi, hogy rajtuk keresztül Isten láthatatlan kegyelmét nyeri el.

     Vannak egészen különleges -  mondhatnánk titokzatos – jelek is a vallási életben: ezek pedig a jövendölések, próféciák. Napjainkban sokszor emlegetik Szent Pio atya próféciáját, miszerint Magyarország egy olyan  kalitka, melyből egy gyönyörű madár fog kirepülni, és nagy dicsőségére lesz egész Európában... sőt az egész emberiségnek nagy boldogságot fog hozni.
     A mai nap ószövetségi olvasmánya is egy jelről beszél. „Nem tűnik el a jel Júdától, sem a királyi pálca a lábától, amíg le nem róják neki az adót és a népek nem engedelmeskednek neki.” (Ter 49,10) Ezt a mondatot egyesek úgy fordították, mint ha egyenes messiási jövendölés lenne benne: Nem tűnik el  a királyi pálca tőle, amíg el nem jön, aki eljövendő... S valóban, Jézusban eljött közénk Isten Fia, akinek királysága, azaz hatalma örök időkig tart.
 
2./ Kis Szent Teréz életében az első jelről a szüleiről szóló könyvben olvashatunk. Brian McKevitt domonkos atya lebilincselően érdekes kis könyvecskéje beszámol arról, hogy néhány nappal Teréz születése után egy kisfiú félénken átnyújtott egy cédulát. Rövid kis vers állt rajta, ezekkel a szavakkal: „Mosolyogj a kikeletre, most kinyíló bimbó, rózsa leszel egy szép napon.” Az üzenet egy olyan családtól érkezett, amelyet Martinék megsegítettek, amikor kilakoltatták az otthonából. Zélie (Teréz édesanyja) az egész családot befogadta, és táplálta mindegyik tagját, Louis (Teréz édesapja) pedig több barátját megkereste, amíg munkát talált a családapának. (Kis Szent Teréz szülei: Louis és Zélie Martin, 62. oldal)
     Milyen különös jel ez a megsegített család által megfogalmazott rövidke vers: „Mosolyogj a kikeletre, most kinyíló bimbó, rózsa leszel egy szép napon.” Teréz mindig mosolygott, és rövid életében nagyon szerette a rózsákat, sőt rózsaesőről – azaz kegyelmek áradatáról – beszélt halála előtt, amelyet majd ő fog kiesdeni Istennél. És milyen különös: a rózsaeső bekövetkezett.
 
3./ Az imádság képes rózsaesőt, kegyelmek áradását indítani. Egyik Teréz-missziós édesanya beteglátogatáson volt az egyik budai kórházban. A folyosón találkozott egy nagyon sovány fiatalemberrel, aki sírt. Próbálta megvigasztalni. Ezután mit tesz a „véletlen”, Teréz-missziós hívőnk a templomban összetalálkozott egy másik édesanyával, szóba elegyedtek, és kiderült, hogy ez az ismeretlen asszony annak a nagyon sovány fiatalembernek az anyja. Fia valamilyen pszichikai betegség következtében fogyott le csont-soványra. Az anya több alkalommal azért tért be a templomba, hogy fia gyógyulásáért imádkozzék, s eközben több esetben találkozott a mi Teréz-missziós édesanyánkkal. Tegnap a fiú anyja hálából egy ajándék könyvet adott be a Teréz-missziós anyukának. A könyv szerzője dr. Kállay Emil atya – az a ma is élő piarista pap, aki a mi Teréz-missziós édesanyánkat 30 évvel ezelőtt eskette.
     Ezzel a szeretet-kör bezárult. Ennél tökéletesebb rendezést ki sem lehetne találni. De itt nem ember volt a rendező, hanem a szerető Isten. Az, aki bőséggel adja jeleit azoknak, akik bizalommal fordulnak hozzá. Teréz-missziós édesanyánk megrendülten tapasztalta, hogy az ismeretlen fiatalemberért mondott imádság hogyan tud valódi emberi szeretetkapcsolatot teremteni addig ismeretlen emberek között.
     A jelek manapság éppen az emberi kapcsolatok területén játszanak nagyobb szerepet, mint korábban bármikor. Miért éppen az emberi kapcsolatok területén? Azért, mert az emberi kapcsolatok területén ma komoly válság van. Az emberek közönyösek lettek egymás felé. De van egy szerető Istenünk, akinek fáj ez az állapot. Isten kész segíteni az emberi kapcsolatok javításán, de ehhez ránk is szüksége van. Egészen pontosan a mi bizalmunkra van szükség. Kis Szent Teréz – a bizalom szentje – éppen ebben nyújt példát. Talán az sem véletlen, hogy éppen egy Teréz-missziós édesanya kapott jelet az égből. Isten nem hagyja viszonzás nélkül a bizalmunkat. Ennek a sovány fiatalembernek az édesanyja volt az eszköz Isten kezében, akinek közvetítésével jelet adott a mi Teréz-missziós tagunknak, hogy közbenjáró imája meghallgatásra talált. Megrendítő jelet adott!