Lisieux-i Szent Teréz lelki kisugárzása - 2014.09.17.

 1./ Dancsák Viktor nagybárkányi hitoktató Szűz Mária nevenapján, szeptember 12-én emali-ben tájékoztatott arról, hogy 7 évvel ezelőtt éppen ezen a napon vihette Kis Szent Teréz ereklyéjét Mátraverebély-Szentkúton. A mellékelt képen látni, amint hat meglett férfi és egy fiatalember viszi a nehéz, fából készült ereklyetartót. Ez a fiatalember ő maga. Hogy milyen lelki kisugárzása volt Kis Szent Teréz ereklyéjének, azt mutatja, hogy Viktor azóta összeállított egy elmélkedő könyvet az év minden napjára Teréz írásaiból; megírt és betanított egy fél órás misztériumjátékot, amivel több településen szerepeltek, így Máriaremetén és Farkasréten is. A kicsiny palóc faluban már szabadtéri szobra is van Kis Szent Teréznek, s a gyerekek közül többen beléptek a papokért imádkozó Teréz-misszióba. - Lisieux-i Szent Teréz lelki kisugárzásának egyike ez a történet.

 

2./ Kalkuttai Boldog Teréz anya szerzetesi hivatása ugyancsak tanúsítja Kis Szent Teréz lelki kisugárzását. Tudni kell, hogy Kis Szent Terézt 1925-ben avatták szentté, Kalkuttai Teréz anya pedig ezután kezdte meg szerzetesi életét. Ő maga mondta el, hogy azért választotta szerzetes nevének Lisieux-i Szent Teréz nevét, mert ő ugyan csak hétköznapi dolgokat cselekedett, de azokat nem hétköznapi szeretettel tette. Tehát Teréz határtalan szeretete volt az, ami megragadta az albán származású apácajelölte, és tette egy egész életre a szeretet misszionáriusává.
 
3./ Szent II. János Pál pápa sem tudta kivonni magát Kis Szent Teréz lelki kisugárzásából. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy igen hosszú – 27 éves pápasága – alatt 488 szentet és 1341 boldogot avatott (tehát 1829 személyt kanonizált), azonban csak egyetlen egy egyháztanítót avatott: 1997-ben Lisieux-i Szent Terézt, halálának 100. évfordulóján. Soha, egyetlen pápa nem avatott ennyi szentet és boldogot, de egyháztanítóvá csak egyet. Ez feltűnő, mert előtte XI. Pius pápa pl. négy szentet, XII. Pius pápa egyet, Szent XXIII. János pápa egyet, VI. Pál pápa pedig kettő szentet avatott egyháztanítóvá, ami a legnagyobb egyházi elismerésnek számít.
     Nagy Szent János Pál pápa választása más szempontból is meglepő. Korábban olyan egyháztanítókat avattak, akik hatalmas életművet, teológiai műveket írtak, mint pl. a mai nap szentje: Bellarmin Szent Róbert bíboros és egyháztanító. A jezsuita Bellarmin Szent Róbert pápák tanácsadója volt, levelezésben állt a szintén jezsuita Pázmány Péter bíborossal. Vele szemben Kis Szent Teréz teljes ismeretlenségben élte le rövid életét, mindössze két misszionárius pappal levelezett, tudományos teológiai műveket sem írt, csupán az életét írta le, azt is parancsra. De ez a kevés írása olyan mély bölcsességről tanúskodik, hogy Nagy Szent János Pál pápa egyháztanítói címmel tüntette ki és a „szeretet tudományának szakértőjének” nevezte Lisieux-i Szent Terézt.
 
4./ Teréz írásai közül költeményei a legkevésbé ismertek hazánkban. Ezek a költemények általában egy már ismert dallamra íródtak, azért, hogy énekelhetők legyenek. Hazánkban a Nyolc Boldogság Közösség CD-t adott ki Teréz megzenésített költeményeiből. A Szeretetből élek c. versének egyik versszaka ma is aktuális a mi keresztényellenes világunkban.
 
                  Szeretlek, Jézus, bár ezért lenéznek,
                  Bolond vagyok, ezt mondják énreám,
                  Mert oly pazarlón csak tenéked élek,
                  Haszontalannak tart ez a világ.
              
Mennyire igazak Teréz gondolatai! A keresztényt bizony lenézik, bolondnak tartják, csak azért, mert  nem önmagának él, hanem Istennek. Figyeljük meg, mennyire mélyen élt Terézben a bibliai tanítás, hiszen Szent Pál apostol is hasonlót ír a római levélben: „Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” (14,7-8) – továbbá a korintusiaknak: „Szinte salakja lettünk ennek a világnak, mindenkinek söpredéke mostanáig” (1 Kor 4,13).
Méltán írja Nagy Szent János Pál pápa bullájában, hogy „Teréz az Egyháznak nemcsak életkorban a legfiatalabb tanítója, hanem időben is legközelebb áll hozzánk... hitünk hiteles tanítómestere.” (11)

     Bárcsak minél többen kerülnének kapcsolatba Kis Szent Terézzel! Aki megismeri az ő végtelenül egyszerű, de végtelenül gazdag lelkületét, nem tudja kivonni magát lelki kisugárzása alól.