Mit készít elő advent időszaka? - 2013.11.17.

      1./ Erre a kérdésre az a kézenfekvő, sztereotip válaszunk, hogy  karácsony ünnepét készíti elő. Sokak számára az advent egyenlő az ajándékkészítéssel és ajándékvásárlással. Az adventi idő nyilvánvalóan téves értelmezése miatt így kellene feltenni a kérdést: mire kellene, hogy felkészítsen az adventi idő? A rövid válasz: az adventi idő célja olyan családi légkör kialakítása, amely előkészíti az utat Isten kegyelmi működése számára. Ne feledjük: a latin advent szó jelentése Úrjövet. Keresztelő Szent János Izajás prófétát idézve mondta: „Készítsétek az Út útját...” (Lk 3,4).

 
   2./ Hogyan lehet kialakítani olyan családi légkört, amely előkészíti az utat Isten kegyelmi működése számára? Tekintsünk Lisieux-i (Kis) Szent Teréz családjára! Immár öt éve, hogy Teréz szüleit – Zélie és Louis Martin-t – boldoggá avatta az Egyház. Kilenc gyermekük közül öt lány érte meg a felnőtt kort. Mindegyikük apáca lett. Most csak néhány szempontot említek (P. Raymond Zambelli, a lisieux-i bazilika plébánosa nyomán) arra vonatkozóan, hogy miként alakították ki ők a mintaszerű családi életet?
     Elsőnek említem  a szülők példaadását. Nagy egyetértésben, szeretetben éltek, s életük legfőbb célja a szentté válás volt. Jámborságuk különösen is kitűnt a szentmisék és közös imádságok alkalmával, amelyekre emlékezve Teréz azt írta: „elég volt egyetlen pillantást apámra veti, hogy tudjam, hogyan imádkoznak a szentek”. A gyermekeknek mindig csodálatos emlékeik voltak a szüleikről. Híressé vált Teréz róluk tett kijelentése: „A Jó Isten olyan apát és anyát adott nekem, akik méltóbbak voltak az égre, mint a földre.”
     Másodszor említem a gyermekeik védelmét a környezeti hatásoktól. Amint természetes, hogy az újszülöttet védeni kell a széltől, úgy természetes, hogy a gyermekeket védeni kell a káros környezeti hatásoktól. A XIX. század végén még nem volt televízió és internet, csak írott sajtó. A Martin családban csak bizonyos könyvekhez juthattak hozzá, és nem olvashattak újságokat, amelyek a világ híreit adják tovább, mivel a gyerekek a bennük felhalmozott híranyagban még nem tudják megkülönböztetni az igazat a hamistól, a jót a rossztól.
  Harmadszor említem a családban az életkornak megfelelő, önkéntes aszkézist, ami a rendszerességben, pontosságban, tiszteletben és a hibák – leginkább a gőg - elleni küzdelemben mutatkozott meg. Ha egyszer egy dolgot eldöntöttek, akkor azt többet nem kezdték el újra vitatni; az érzelmi reakciókat felületesnek tartották, és gyakorlatilag nem tulajdonítottak nekik jelentőséget. Ugyanakkor őszinte bizalom alakult ki a szülők iránt, amely elejét vette annak, hogy a gyermekek önmagukba záruljanak.
     Végül, de nem utolsósorban említem az Egyház liturgiájába való bekapcsolódást.A vasárnapi szentmise és a szentáldozás különösen nagy szerepet játszott a család életében. Amikor Teréz az elsőáldozására készült, akkor már nővére – Pauline – a kármelita kolostorban élt. Pauline a zárdából minden héten levelet írt húgának, melyekben a hitért folytatott küzdelemről beszélt. A családban az Eucharisztia imádása és a Szűzanya tisztelete képezte a jámborság két tartópillérét: szentségimádás és rózsafüzér. 
 
3./ Napjainkban is vannak nagyon jó családok, persze nehézségek is vannak. A nehézségek mások, mint a XIX. századvégi társadalomban. Ám egy keresztény családnak ma is célja kell legyen az életszentség elérése; és ma is rendelkezésére állnak azok az eszközök, amelyek a Martin család rendelkezésére álltak.
     Ma is szép szokás, hogy az adventi hajnali szentmisékre szülők és gyerekek együtt járnak. Az összetartozás szép jele, hogy minden bérmálkozóért imádkozik egy-egy hívő. Az elsőpénteki ifjúsági szentségimádásra ezúttal – december 6-án az este 6 órai szentmise után -  a szülőket is várjuk. A fél órás közös szentségimádás után szokás szerint agapé lesz a hittanteremben.
     Ha így veszünk részt az adventi programokon, akkor megnyitjuk az utat Isten kegyelmi működése előtt. Adventünk így valóban útkészítés lesz és nem lótás-futás a bevásárlócentrumok között.  Advent örömét adja meg mindnyájunknak az értünk emberré lett Isten!
Venite, adoremus Dominum! - Jöjjetek, imádjuk az Urat!