Másokra sugárzó imára van szükség! - 2013.09.17.

 1./ Boldog Kalkuttai Teréz (1910-1997) így ír választott névadójáról, Lisieux-i Szent Terézről:

 
„ A szeretetnek számunkra olyan természetesnek kell lenni, mint az élet és a lélegzés. Nap mint nap, egészen a halálig.
A Lisieux-i Kármel „Kis Virága” azt mondta: „Amikor szeretettel cselekszem és gondolkodom, érzem hogy Jézus cselekszik bennem: minél jobban egyesülök vele, annál jobban szeretem a Kármelben lakókat.”
Ahhoz, hogy megértsük mindezt és átültessük a gyakorlatba, több imára van szükségünk. Istennel egyesítő imára, másokra sugárzó imára. Szeretetszolgálatunk nem egyéb, mint Isten iránti túlcsorduló szeretetünk. Aki jobban eggyé lett Istennel, jobban szereti felebarátját.”
 
2./ A két szent Teréz lényegében ugyanazt mondja: imádságra van szükség, mert az egyesít Istennel. Istennel – aki kimeríthetetlen energiaforrás.
Napjainkban a fosszilis energiaforrások (szén, kőolaj, földgáz) kimerüléséről beszélünk. A kőszénkészletek még néhány száz évig, a kőolajkészletetk csak 30-60 évre elegendőek. Ezért előtérbe kerül a nukleáris energia, valamint a megújuló energia (szél, víz, napenergia) felhasználása.
De korunkban nem csak a természeti energiaforrások merülnek ki, hanem az ember lelki energiái is erősen csökkennek. Sokan sokféle okra vezetik vissza a lelki energia csökkenését. Pl. önbizalomhiányra, kudarcokra, rossz időbeosztásra – vagyis mind-mind földi dolgokra. A lelki energia csökkenésének legfőbb okát abban látom, hogy az ember túlságosan le van földelve. A leföldelés elszívja lelki energiáit. A lelki energiát is attól lehet pótolni, aki minden energia forrása: Istentől. Istenhez pedig az imádságon keresztül tudunk rácsatlakozni.
A két szent Teréz egyformán azt tanácsolja, hogy imádságra van szükség, mert az imádság egyesít Istennel, a kimeríthetetlen energiaforrással.
Mi igazolja vissza a két szent Teréz állítását? Pl. Fatima, Lourdes – hogy csak a legnagyobb zarándokhelyeket említsem. Újabban a fiatalok nagy tömege keresi fel Santiago de Compostellát, ahová olykor egy hónapos gyaloglással zarándokolnak el. Nem fordítanának oly sok energiát erre a zarándoklatra, ha nem nyernének ott még több lelki energiát. Ez bizonyosan így van. Tehát vannak olyan energiaközpontok, ahol ezrével töltekeznek a zarándokok. Miért? Azért, mert ezek a helyek az imádság helyei. S ahol még több imádság száll az ég felé, ott még jobban egyesülnek Istennel.
 
3./ A Teréz-misszió is az imádság iskolája. Itt gyakoroljuk be a rendszeres és másokra sugárzó imádságot. Miközben a Teréz-misszió tagjai minden nap imádkoznak egy-egy papért (akit nem ismernek), imádságukkal egyesülnek Istennel. Imádságukkal rácsatlakoznak a kimeríthetetlen energiaforrásra: Istenre. Miközben imádkoznak – egyúttal töltekeznek. Töltekeznek, mint a mobiltelefon akkumulátora. Minden lemerül, így az ember is lemerül használat közben. De a vállalt imafelajánlás újra és újra feltölti lemerülő lelki energiáját. Ezért van szükség imára, másokra sugárzó imára!