Ferenc pápa így tiszteli Lisieux-i Szent Terézt – 2013.06.17.

 1./ Andrea Tornielli: Ferenc pápa c. könyvéből megtudjuk, hogy Jorge Mario Bergoglio bíboros minden alkalommal a Tiberis folyó bal partján lévő papi szállóban szállt meg, ha valami dolga volt a Vatikánban. A Vatikánig tartó mintegy egy kilométeres utat gyalog tette meg. Előbb átment a Tiberis folyó hídján,  majd a folyótól a nyílegyenes Via della Conciliazione sugárúton folytatta útját egészen a Szent Péter térig, amely már a Vatikán területe. Félúton azonban mindig betért a sugárút elején lévő, Angyali Üdvözlet címet viselő, XVIII. században épült kis kármelita templomba. A Ferenc pápáról szóló könyv újságíró szerzője így ír erről:

     „2002. októberében a Szeplőtelen Szűz ferences testvérei, akik 1998-tól gondozzák a templomot, kezdtek felfigyelni egy papra, aki reggelenként pontosan 9-kor nagy összeszedettséggel és áhítattal megáll a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz szobra előtt, azután elmegy. 'Egy nem nagyon fiatal, magas termetű, komoly pap volt – meséli Rosario M. Sammarco atya a ferences testvérek Facebook oldalán. - Különös volt érkezésének pontossága, s egyszerű és nagyon áhítatos magatartása. Feltűnt nekünk, hogy imája végén megtette azt, amit országaink annyira lenézett öregasszonyai tesznek: megérintette a szobrot és megcsókolta ujjait. Kíváncsiságunk csak fokozódott, amikor egy alkalommal a testvérek észrevették, hogy ennek a papnak piros gombos reverendája van. Tehát bíboros? De ki lehet ő?'
     A testvérek egyike, Anselmo M. Marcos, a sekrestyés kíváncsiságában elhatározta, hogy odamegy hozzá és megkérdezi az áhítatos zarándok nevét. Bergoglio atya bemutatkozik, és mondja, hogy ő a Buenos Aires-i bíboros.
     Az új pápa, amikor a pápai beiktatási szentmise előtti napon ebéden látta vendégül Argentína államelnökét, Szent Teréz iránti tiszteletének szimbólumaként átadott neki egy fehér rózsát.” (im. 182)  - Tudni kell ehhez, hogy Argentína államfője nő: Cristina Kirchner. 
 
     Azt sosem fogjuk megtudni, milyen gondolatok fordultak meg Bergoglio bíboros fejében, amikor megállt Kis Szent Teréz szobra előtt. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy pápaként ugyanazzal a tisztelettel van iránta, mint bíborosként. Ferenc pápa nem változtatott megszokott életmódján. Buenos Aires érsekeként nem költözött be a tágas érseki palotába, hanem egy kis lakásban élt. Pápaként sem költözött be az Apostoli Palotába, hanem a Vatikán területén lévő Szent Márta házban lakik, amely a Vatikánba látogató bíborosok számára épült egyszerű szálloda. Azt mondta, hogy az ő korában furcsa lenne, ha változtatna eddigi szerény és egyszerű életformáján. Ezért minden bizonnyal változatlan maradt a Kis Szent Teréz iránti tisztelete is.
 
2./ A 14 éves Martin Teréz 1887. november 20-án XIII. Leó pápa előtt térdelt, s azt kérte a Szentatyától, hogy támogassa az ő belépését a Liseiux-i Kármelbe. Utolsó lehetőségként ment a pápa elé, mert fiatal kora miatt püspöke nem akarta engedélyezni belépését. XIII. Leó pápa csak annyit válaszolt a gyermek Teréznek, hogy ha a Jóisten akarja, akkor kármelita lesz. A pápa előtt térdelő Teréz zokogott, miközben a svájci gárdisták hóna alá nyúlva felemelték és a kijárathoz kísérték. Teréz teljes kudarcnak gondolta a pápa elé járulását. Mégsem volt eredménytelen a hosszú római utazás. A püspöke még a következő hónap végén aláírta belépésének engedélyét, s Teréz 15. születésnapja előtti napon megkapta a püspök levelét. A pápához való utazása és segítségének kérése mégis eredményes volt.

     Kis Szent Teréz halála óta a pápák egész sora tette tanújelét annak, hogy mennyire tiszteli a 24 évesem meghalt kármelita apácát. Halála után 10 évvel X. Szent Pius pápa kijelentette, hogy szentté kívánja avatni Terézt, mert ő „a modern idők legnagyobb szentje.” A kanonizációt már utóda – XI. Pius pápa – végezte. 1923-ban boldoggá, majd 1925-ben szentté avatta, valamint a missziók védőszentjévé tette. Halála után 100 évvel pedig Boldog II. János Pál pápa Lisieux-i Szent Terézt egyháztanítóvá nyilvánította. Ferenc pápa ezek után már semmilyen kitüntető elismerésben nem tudja részesíteni  Kis Szent Terézt. Vagy mégsem? Egyet továbbra is megtehet, és bizonyára meg is tesz: összefogottan és áhítattal megáll a szobra előtt, majd imája végén megérinti a szobrot és megcsókolja ujjait. - Ferenc pápa így tanít bennünket Kis Szent Teréz tiszteletére.