Kis Szent Teréz egyetemes missziója, hogy „a lelkeket Istenhez vezesse” - 2012.10.17.

1./ A győri kármelita templom egyik mellékoltárának képe Keresztes Szent János megdicsőülését ábrázolja. A 280 éves művészi értékű barokk festmény előtt az oltár menzáján pedig Lisieux-i Szent Teréz szokványos szobra áll, a horgolt oltárterítőn pedig ez a felírás olvasható: „Szent Terézke könyörögj érettünk”. A szorgos kezek által horgolt csipke-felirat önmagáért beszél. Becéző névvel csak azokat szoktuk illetni, akik igen közel állnak hozzánk. Kis Szent Teréz pedig nagyon közel áll hozzánk. Miért? Keresztes Szent János kármelita szerzetes 300 évvel Teréz előtt élt, s a misztikus irodalom egyik legnagyobb művelője volt spanyol földön. Meg kell említeni, hogy mindkettőjüket egyháztanítóként tiszteli az Egyház, ami a legnagyobb elismerésnek számít a teológusok szemében. De míg Keresztes Szent János szigorúan tudományos nyelvezetű teológiai műveivel vívta ki magának ezt az elismerést, addig Kis Szent Teréz bámulatos könnyedséggel és egyszerűséggel kápráztatja el az olvasót. Ezért az egyszerűségéért és könnyen érthetőségéért szeretjük, becézzük őt.
Teréz önéletrajzából most egy részt idézek ennek a zseniális egyszerűségnek a bemutatására.

Egyik napon – írja –, szokásommal ellentétben, kissé nyugtalanul járultam a Szentáldozáshoz, úgy éreztem, hogy a Jó Isten nincs megelégedve velem, s azt mondtam magamnak: „Ó, ha ma csak egy fél ostyát kapok, nagyon fog fájni nekem, azt fogom hinni, hogy Jézust csak úgy szánalomból jön el a szívembe.” Közeledem (a szentáldozáshoz. S ekkor) … életemben először történt velem, hogy a pap két egészen különálló ostyát vett a kezébe, hogy a pap két egészen különálló ostyát vett a kezébe s adott nekem!... Mekkora volt az örömöm ekkora irgalom láttán...” (Önéletrajz, 202)
Ebből a kis epizódból a finom lelkű Teréz messzeható következtetést von le. Számára ez nem véletlenszerű, hanem az isteni irgalom és szeretet kitüntetése. Mivel Teréz rendkívüli módon szerette Istent, ezért rendkívüli érzékenységgel fedezte fel az isteni szeretet apró megnyilvánulásait.

2./ Kis Szent Teréz nagyságát a XX. század első és utolsó szent pápája is elismerte. Kortársa – X. Szent Pius pápa – Terézt a modern idők legnagyobb szentjének nevezte. Boldog II. János Pál pápa pedig hosszú kormányzása alatt mindössze egyetlen szentet emelt az egyháztanítók rangos társaságába: Kis Szent Terézt, méghozzá halálának centenáriumán, 1997-ben.
Boldog II. János Pál pápa prófétikusan azt mondta, hogy „Teréz segíti a mai embereket, és segíteni fogja a holnap embereit is abban, hogy Isten ajándékait jobban észrevegyék, és hogy végtelen Szeretetének Örömhírét terjesszék.” A nagy lengyel pápa szavai beigazolódni látszanak.
Egyrészt tapasztaljuk, hogy Szent Teréz ereklyéi – amelyek 1994 óta járják a világot, és 2007-ben hazánkba is eljutottak ­ mindenütt a hitélet megelevenedéséhez vezettek. Az ereklyetartó már öt kontinens 55 országában járt, és emberek millióit vonzotta magához, kiterjedt evangelizációval kísérve.
Másrészt tapasztaljuk, hogy a Teréz-misszióba belépők sora nem csökken évek óta. Hazánkban immár a VI. országos találkozóra készülünk, minden egyes alkalommal több hívő részvételével. Aki bekapcsolódott a Teréz-misszió imaközösségébe, maga is tapasztalja, hogy közelebb került Istenhez, „jobban észreveszi Isten ajándékait” - ahogy Boldog II. János Pál pápa mondta.
Teréz önéletrajzából tudjuk, hogy ő – a missziók egyik védőszentje – az egyetemes misszióra kapott meghívást; arra, hogy „a lelkeket Istenhez vezesse”. Érezzük, hogy Teréznek még sok dolga lesz, de ebben a munkájában mi is segítségére sietünk, a Teréz-misszión keresztül.

Kis Szent Terézzel egy új korszak kezdődött az Egyház történelmében. Addig leginkább a monostorok belső világában zajlott világ megújításáért folytatott küzdelem. Teréz felfedezte az életszentség „kis útját”, azaz az apró jótettek, apró lemondások hatalmas erejét. A „kis út” folytatói - a Teréz-misszió sok ezer tagja - napi kis áldozatukkal és rendszeres imájukkal segítik elő, hogy újabb és újabb lelkeket vezessenek Istenhez. Ami látható, hogy havonta újabb és újabb tagok lépnek be a Teréz-misszióba. Ami nem látható, az a kegyelmi hatás. De bízunk abban, hogy egykor a mennyben – Kis Szent Terézzel együtt – nagy örömben lesz részünk, amikor felismerjük apró kis áldozatunk és kitartó imánk eredményét.