A vágyódás a szeretet első mozdulása – 2012.07.17.

1./ Ha valaki egy számmal kisebb cipőt, vagy egy számmal szűkebb ruhát vesz fel, nem érzi jól magát benne és vágyódik egy kényelmesebb ruhadarabra. Valahogy hasonlóan vagyunk ebben a világban: nem érezzük jól magunkat, mert a világ sok mindenben korlátoz bennünket, szűk számunkra. Egy tágasabb, szabadabb világra vágyunk. De kielégíthető ez a vágyunk? Szent Ágoston püspök szerint egyedül Isten tudja kielégíteni végtelen vágyunkat. „Magadnak teremtettél minket Istenünk és nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik Tebenned.” - írja Vallomásaiban.         A vallásos emberben él az Isten utáni vágy, de mivel emberek vagyunk, emberi vágyaink is vannak. Pl. vágyunk a családra, a biztonságra, anyagi javakra stb. Persze Istent nem alacsonyíthatjuk le földi igényeink kielégítőjévé, mégis szabad Isten elé tárni vágyódásainkat. Ha Isten felé megfogalmazzuk vágyainkat, az bizalmunk jele. Miként a kis gyermek is bizalommal fogalmazza meg vágyait szülei felé, s a szülők megilletődnek ezen a bizalmon. Bizonyára Isten is „megilletődik” a mi bizalomteljes vágyódásaink láttán, mert a vágyódásban szeretetünk első megmozdulását látja.

 
2./ Kis Szent Teréz önéletrajzában beszámol életének legtitkosabb és legnagyobb vágyódásáról. Már évek óta a lisieuxi kármelita kolostorban tartózkodott két nővérével együtt, de nagyon szerette volna, ha legkedvesebb nővére – Céline – is belépne a kármelita apácák közé. Céline azonban ekkor még a súlyos beteg édesapjukat ápolta otthonukban. Úgy látszott, hiába vágyódik Céline belépése után. De mégsem! 1894. július 29-én meghalt Louis Martin, az édesapa, s Céline már szeptember 14-én belépett a Kármelbe. Persze ez nem ment ilyen simán. Az a nővér, aki dönteni volt hivatott az újabb Martin-lány belépése felől, ellenezte Céline felvételét, mivel már három Martin-lány volt a kolostorban. Ennél több testvér felvétele szabályellenes volt.
     Teréz azonban kitartó volt vágyakozásában. Ezt mondta Jézusnak egy szentáldozás után: „Te tudod, Istenem, mennyire vágyom tudni, hogy Papa egyenesen az Égbe ment-e, nem azt kérem, hogy szólj hozzám, de adj nekem jelet. Ha Aimée nővér beleegyezik Céline belépésébe, vagy nem gördít eléje akadályt, felelet lesz ez arra, hogy Papa egyenesen hozzád jutott-e.” S mi történt? A szentmise végén ez a nővér behívta Terézt a szobájába és közölte vele, hogy beleegyezik Céline felvételéhez. (Önéletrajz 208)
 

3./ Kis Szent Teréz igazán kicsiny tudott lenni. Igazi gyermeki bizalommal tudott vágyódni és Isten megilletődött ezen a bizalmon. Példája erősítse bennünk is az Isten iránti bizalmat. Ha vágyódásainkat azzal a gondolattal tudjuk rábízni, hogy „legyen meg a Te akaratod”, akkor Isten is azt fogja válaszolni: legyen meg a te akaratod! A bizalom erősíti a szeretetet és erősíti az egységet. Egyesítsük akaratunkat Isten akaratával, s akkor bátran megfogalmazhatjuk vágyódásainkat – miként Kis Szent Teréz is tette.