Lisieux-i (Kis) Szent Teréz ma is munkálkodik

1./ „Vissza fogok jönni”
      A halált végső nyugalomnak szoktuk mondani. A Jelenések könyve is így fogalmaz: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg... hadd pihenjék ki fáradalmaikat...” (Jel 14,13)
     Lisieux-i Szent Teréz másként gondolt a halálára: nem nyugalomra vágyott, hanem tevékenységre. Önéletrajzában írta: „Mennyországomat a földön fogom tölteni... Ha tudnák, mennyi tervem van, mi mindent teszek majd, ha az Égben leszek... Megkezdem az én küldetésemet... Mennyországomat az idők végéig a földön fogom tölteni. Igen, azzal akarom tölteni a Mennyországomat, hogy jót teszek a földön... Vissza fogok jönni... Le fogok szállni... A jó Istennek minden kívánságomat teljesítenie kell az égben, mert a földön soha sem követtem a magam kívánságait.”