Ami közös a szentekben: lelkileg gazdagok – 2017.01.17.

1./ Lékai László bíboros több, mint 30 éve hagyományt teremtett azzal, hogy Árpád-házi Szent Margit ünnepéhez (január 18.) legközelebb eső vasárnap szabadtéri szentmisét mutatott be a Szent egykori sírhelyénél, a Margit-szigeti domonkos kolostor romjainál. A januári hideg ellenére minden évben katolikus iskolák diákjainak sokasága vesz részt a szentmisén.

A bizalom szentje – 2016.11.17.

Marton Boldizsár Marcell karmelita hetven évvel ezelőtt kilenc elmélkedésből álló kis könyvet írt Kis Szent Terézről  „Bizalom szentje” címmel. Ezúttal Marcell atya gondolatait idézem.

1./ Kis Szent Teréz Isten ajándéka, mégpedig nekünk, a mi korunk számára. Általa beszél hozzánk az Úr, - igen világosan, röviden, megkapóan. Amit a Szentírásban Szent Lelke tanít, azt vele összefoglalja, annak lényegét kihangsúlyozza.

Kis Szent Teréz segít Jézus példabeszédének megértésében – 2016.08.17.

1./ A szőlőmunkásokról szóló példabeszéd (Mt 20,1-16) végén megkérdezhetnénk a hallgatóktól, mi a véleményük a gazda eljárásáról, miszerint a munkanap végén ugyanannyi fizetést adott a reggeltől dolgozó munkásnak, valamint a nap vége előtt egy órával felfogadott munkásnak is. Évekkel ezelőtt ezt a kérdést már feltettem hittanos gyerekeknek, akik egyöntetűen igazságtalannak tartották a szőlősgazdát. Miért? Azért, mert a gyerekekben nagyon erős az igazságérzet.

„Isten azt kívántatta meg velem, amit meg akart adni nekem.” - 2016.06.17.

1./ Lisieux-i Szent Teréz önéletrajzának ez a mondata legyen mai elmélkedésünk alapja. Már csak azért is érdemes ezen a mondaton elgondolkodni, mert minden hónap 17-én azokra a szándékokra mutatjuk be a szentmisét – az ún. „Teréz-misét” - amelyeket a hívek cédulára írva bedobnak a farkasréti templomban lévő Kis Szent Teréz-dombormű  alatti levélszekrénybe.

Lisieux-i Terézben társra talál a hitkételyekkel küzdő modern ember – 2016.03.17.

1./ Lisieux-i Szent Teréz rövid életének végén nem csak halálos betegségével küzdött, de hitbeli kételyekkel is. Ebben a tapasztalatban modern korunk sok-sok hívő embere is részesül. Ezt a hitbeli kételyt így szokták megfogalmazni: elhagyott az Isten. A lelki sötétségnek eme tapasztalata mégis elviselhetőbbnek tűnik, ha egy olyan rokon lélekre találunk, aki mindezt ugyanúgy átélte, mint mi. Ilyen rokon lélek volt Kis Szent Teréz.

Mi lehetett a Martin család titka? - 2015.12.17.

1./ Lisieux-i Szent Teréz szülei, Louis és Zelie Martin egyszerre lettek szentté avatva, az októberi családszinódus ideje alatt. Ők az első közösen szentté avatott házaspár. Bruno Thevenin atya – a Teréz misszió alapítója – pedig arról számolt be tavasszal, amikor Farkasréten járt, hogy Kis Szent Teréz egyik lánytestvére is boldoggáavatásra vár. Mi lehetett a Martin család titka? - merül fel bennünk a kérdés. Kétségtelenül a családban megélt szentség.

„A bűnösök asztalánál ülve” - 2015.11.17.

1./ Zakeus története (Lk 19.1-10) arról szól, hogy Jézus a jerikói fővámos házában szállt meg. Jézus nem törődött azzal, hogy emiatt meg fogják őt szólni. A vámosokat  a zsidó társadalom  bűnösnek tartotta és az emberek kerülték velük még az érintkezést is, nemhogy vendégségbe mentek volna hozzájuk.

Egyháztanítók közössége – 2015.09.17.

Tovább

Kis Szent Teréz: az alázatosság szentje – 2015.07.17.

1./ Vannak sokoldalú emberek. Sokoldalúságuk abból fakad, hogy sokféle adottsággal rendelkeznek. Az adottságok – miként a szó kifejezi – olyan tulajdonságok, melyek nem annyira tanulás eredményei, mint inkább születéstől kapott ajándékok. Betegség esetében öröklött hajlamról beszélünk, valamilyen készség esetén pedig adottságról. Voltak és vannak sokoldalú művészek, tudósok – őket polihisztornak mondjuk.

Rózsa és ibolya – 2015.06.17.

1./ Dancsák Viktor nagybárkányi hitoktató misztériumjátékot írt Szent Fausztina, az irgalmasság apostola címmel, melyet a nagybárkányi fiatalok Budapest-Farkasréten is előadtak, június 7-én, Úrnapján, az utcán felállított szabadtéri színpadon. A misztériumjáték Szent Fausztina nővér naplójának feljegyzéseire épült, melyből most szó szerint idézem Fausztina nővér álmát Kis Szent Terézzel.