150 éve született Lisieux-i Szent Teréz – 2023.01.17.

1./ Kilencedik gyermekének szerencsés megszületéséről Boldog Zélie Martin - Kis Szent Teréz édesanyja - 1873 első napjaiban levélben számol be öccsének és sógornőjének:

Teréz-mise Farkasréten, 2019.09.17.

1./ A naimi ifjú feltámasztásának története (Lk 7,11-17) több más halottámasztási csodát juttat eszünkbe. Illés próféta feltámasztotta a careftai özvegyasszony fiát (1Kir 17,17-24); Elizeus próféta feltámasztotta a sunemi asszony fiát (2Kir 4,34); Szent Pál apostol troászi tartózkodása idején feltámasztotta Eutichészt (ApCsel 20,10). A történetek között vannak hasonlóságok: Illés háromszor borul a halottra, Elizeus kétszer, Pál apostol egyszer.

Az engedelmességben megnyilvánuló kicsinység a naggyá válás útja – 2019.07.17.

1./ Jézus a mai evangéliumban (Mt 11, 25-27) önmagáról beszél, s ezt a részt bevezeti egy dicsérő ima az Atyához, aki a gyermekded lekületűek, a kicsinyek számára nyitva tartja titkait, de a világ okosai nem tudnak oda bepillantani.

Lelki otthonunk az Egyház, 21. - 2019.06.17. (Teréz-mise homiliája)

1./ A hegyi beszéd most hallott részletének (Mt 5,38-41)  helyes értelmezésénél – írja Ratzinger bíboros - nem szabad elfelejtenünk, hogy az ószövetségi „szemet szemért, fogat fogért” elv (Kiv 21,24; Lev 24,20; Szám 19,21) korántsem a bosszúvágy szentesítése, épp ellenkezőleg: a bosszú eszméjét a jogelvűséggel kivánja felváltani.

Lisieux-i Szent Teréz „kis útja” - 2019.05.17.

1./ Thomas Keating: Átalakulás Krisztusban c. könyvében a 2018. októberében 95 éves korában meghalt amerikai trappista szerzetes Lisieux-i Szent Teréz életéből idéz egy olyan történetet, amely ma is iránymutató megoldást jelenthet az emberek közötti viszály kezelésére.

Jézus látásmódja és Lisieux-i Szent Teréz látásmódja – 2019.04.17.

     „Mit adtok nekem, ha kezetekre adom /Jézust/?” (Mt 26,15) – kérdezte Júdás a zsidó főpapoktól. Azok pedig harminc ezüstöt adtak neki az árulásért. A harminc ezüst sékel 435 gramm  ezüstnek felel meg, mai áron ez 58 ezer Ft-ot ér. Jézust beárazták. Egy rabszolga árát fizették Júdásnak. Manapság egy bérgyilkos többet kapna. Ennyi pénzért még egy okostelefont sem kapna. Ennyi pénzért az embercsempészek szóba sem állnának az illegális migránssal.

Kis Szent Teréz a mennyben folytatja földi művét – 2018.05.17.

1./ Jean Guitton (1901-1999) francia katolikus filozófus, egyben Boldog VI. Pál pápa barátja, nem sokkal halála előtt írta meg Lisieux-i Szent Teréz zsenialitása c. könyvét. Ebben a kis könyvben a lenini szovjet diktatúra elől 1920-ban Párizsba emigrált orosz író, Merezskovszkij gondolataiból idéz. A szinte prófétai képességekkel rendelkező nagy orosz író a XV. században élt Jeanne d' Arc (Szent Johanna) és a XIX. században élt  Lisieux-i Szent Teréz között von párhuzamot.

Mi az Isten akarata? - 2018. április 17.

1./ Isten akaratának prioritása.
     Egy fénykép került a kezembe, mely a 9 éves Lisieux-i Szent Terézt ábrázolja. A kép hátulján egy tőle vett idézet olvasható: „Szívem teljesen el van telve Isten akaratával, olyannyira, hogy amit ráöntenek, nem hatol be a belsejébe... olyan, mint az olaj, ami könnyen lefolyik és nem hagyja összekeverni a vízzel. Lelkem mélyén mindig nagy nyugalom honol, mert semmi sem tud elszomorítani.”

Azonosulva az imádkozó és szenvedő Krisztussal – 2018.01.17.

A Gyermek Jézusról nevezett Boldog Marie-Eugéne atya ereklyéje bő egy hónappal ezelőtt több hazai templomot meglátogatott, többek között a farkasréti templomban is köszönthettük. A Kármelita Rend XX. századi történetének egyik legkiemelkedőbb személyiségének 2013-ban magyarul is megjelent konferenciabeszédeiből idézek néhány gondolatot.

Anyámnak, az Egyháznak szívében szeretet leszek – 2017.10.17.

1./ A Teréz-misszió X. országos találkozója Zalakomár templomában került megrendezésre, éppen Lisieux-i Szent Teréz halálának napján, 2017. szeptember 30-án. A kerek évforduló alkalmat ad az eddig megtett út visszatekintésére. A találkozók helyszínei 2008-tól kezdve ezek voltak: Törökszentmiklós, Alsópáhok, Budapest-Baross Gábor telep, Gyöngyös, Kecskemét, Mocsa, Szekszárd, Budapest-Huba utca, Szolnok és Zalakomár. A találkozók helyszínei szándékosan az ország más-más tájegységére estek.