„A bűnösök asztalánál ülve” - 2015.11.17.

1./ Zakeus története (Lk 19.1-10) arról szól, hogy Jézus a jerikói fővámos házában szállt meg. Jézus nem törődött azzal, hogy emiatt meg fogják őt szólni. A vámosokat  a zsidó társadalom  bűnösnek tartotta és az emberek kerülték velük még az érintkezést is, nemhogy vendégségbe mentek volna hozzájuk.

Egyháztanítók közössége – 2015.09.17.

Tovább

Kis Szent Teréz: az alázatosság szentje – 2015.07.17.

1./ Vannak sokoldalú emberek. Sokoldalúságuk abból fakad, hogy sokféle adottsággal rendelkeznek. Az adottságok – miként a szó kifejezi – olyan tulajdonságok, melyek nem annyira tanulás eredményei, mint inkább születéstől kapott ajándékok. Betegség esetében öröklött hajlamról beszélünk, valamilyen készség esetén pedig adottságról. Voltak és vannak sokoldalú művészek, tudósok – őket polihisztornak mondjuk.

Rózsa és ibolya – 2015.06.17.

1./ Dancsák Viktor nagybárkányi hitoktató misztériumjátékot írt Szent Fausztina, az irgalmasság apostola címmel, melyet a nagybárkányi fiatalok Budapest-Farkasréten is előadtak, június 7-én, Úrnapján, az utcán felállított szabadtéri színpadon. A misztériumjáték Szent Fausztina nővér naplójának feljegyzéseire épült, melyből most szó szerint idézem Fausztina nővér álmát Kis Szent Terézzel.

Lisieux-i Szent Teréz csendes forradalma – 2015.05.17.

1./ Kilencven éve – 1925. május 17-én – XI. Pius pápa a Szent Péter bazilikában 50 ezer hívő jelenlétében (a Szent Péter téren félmillióan tolongtak), 33 bíboros, 250 püspök részvételével a szentek közé iktatta a 24 évesen meghalt kármelita apácát, Teréz Martin-t. Kis Szent Teréz két év múlva a missziók védőszentje lett Xavéri Szent Ferenc mellett, 1944-ben  Jeanne D'Arc mellett Franciaország második védőszentjévé avatta őt XII. Pius pápa. 1997-ben pedig Szent II.

Himnusz Lisieux-i Szent Terézhez

Dicsérjük, hívek, lelkesen
A kármeliták csillagát
Zengjük ma együtt, szívesen
Kis Szent Terézünk himnuszát.
 
Megmutatta a kis utat
Mely elvezet a mennyekbe:
Napi sok kicsiny áldozat
Mit hozunk Isten elébe.
 
Lelkeket akart menteni
Értük nem sajnálta magát
Örömet vágyott szerezni
Követve Urunk jóságát.
 
Gyermeki egyszerűséggel
Bizalmát vetve Istenbe

Jeanne d'Arc – avagy Kis Szent Teréz – betölti hivatását – 2015.04.17.

1./ A bérmálkozó fiatal maga választja meg bérmanevét. A névválasztásnál az a cél, hogy egy olyan védőszentet válasszon, akit példaképének tud tekinteni. Miért fontos, hogy azonosulni tudjon védőszentjével? Azért fontos, mert ha nem egy keresztény példaképpel azonosul, nagy esély van arra, hogy akkor a világgal azonosuljon.

A Teréz-misszió imádsága a mi áldozatunk – 2015.03.17.

 1./ „Gyermekeim, elvégzitek-e imádságaitokat?” - kérdezte a Szűzanya két gyerektől 1846. szeptember 19-én, amikor megjelent előttük La Salette-ben.

Kis Szent Teréz lelkületével lépünk a nagyböjtbe – 2017.02.17.

 1./ Kis Szent Teréz 15 évesen lépett be a lisieux-i kármelbe. Az új jelölt belépésének időpontját apácatársai Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére tűzték ki.

Országos Találkozó 2015.