Blogok

Kis Szent Teréz a mennyben folytatja földi művét – 2018.05.17.

1./ Jean Guitton (1901-1999) francia katolikus filozófus, egyben Boldog VI. Pál pápa barátja, nem sokkal halála előtt írta meg Lisieux-i Szent Teréz zsenialitása c. könyvét. Ebben a kis könyvben a lenini szovjet diktatúra elől 1920-ban Párizsba emigrált orosz író, Merezskovszkij gondolataiból idéz. A szinte prófétai képességekkel rendelkező nagy orosz író a XV. században élt Jeanne d' Arc (Szent Johanna) és a XIX. században élt  Lisieux-i Szent Teréz között von párhuzamot.

Mi az Isten akarata? - 2018. április 17.

1./ Isten akaratának prioritása.
     Egy fénykép került a kezembe, mely a 9 éves Lisieux-i Szent Terézt ábrázolja. A kép hátulján egy tőle vett idézet olvasható: „Szívem teljesen el van telve Isten akaratával, olyannyira, hogy amit ráöntenek, nem hatol be a belsejébe... olyan, mint az olaj, ami könnyen lefolyik és nem hagyja összekeverni a vízzel. Lelkem mélyén mindig nagy nyugalom honol, mert semmi sem tud elszomorítani.”

Azonosulva az imádkozó és szenvedő Krisztussal – 2018.01.17.

A Gyermek Jézusról nevezett Boldog Marie-Eugéne atya ereklyéje bő egy hónappal ezelőtt több hazai templomot meglátogatott, többek között a farkasréti templomban is köszönthettük. A Kármelita Rend XX. századi történetének egyik legkiemelkedőbb személyiségének 2013-ban magyarul is megjelent konferenciabeszédeiből idézek néhány gondolatot.

Anyámnak, az Egyháznak szívében szeretet leszek – 2017.10.17.

1./ A Teréz-misszió X. országos találkozója Zalakomár templomában került megrendezésre, éppen Lisieux-i Szent Teréz halálának napján, 2017. szeptember 30-án. A kerek évforduló alkalmat ad az eddig megtett út visszatekintésére. A találkozók helyszínei 2008-tól kezdve ezek voltak: Törökszentmiklós, Alsópáhok, Budapest-Baross Gábor telep, Gyöngyös, Kecskemét, Mocsa, Szekszárd, Budapest-Huba utca, Szolnok és Zalakomár. A találkozók helyszínei szándékosan az ország más-más tájegységére estek.

Ami közös a szentekben: lelkileg gazdagok – 2017.01.17.

1./ Lékai László bíboros több, mint 30 éve hagyományt teremtett azzal, hogy Árpád-házi Szent Margit ünnepéhez (január 18.) legközelebb eső vasárnap szabadtéri szentmisét mutatott be a Szent egykori sírhelyénél, a Margit-szigeti domonkos kolostor romjainál. A januári hideg ellenére minden évben katolikus iskolák diákjainak sokasága vesz részt a szentmisén.

A bizalom szentje – 2016.11.17.

Marton Boldizsár Marcell karmelita hetven évvel ezelőtt kilenc elmélkedésből álló kis könyvet írt Kis Szent Terézről  „Bizalom szentje” címmel. Ezúttal Marcell atya gondolatait idézem.

1./ Kis Szent Teréz Isten ajándéka, mégpedig nekünk, a mi korunk számára. Általa beszél hozzánk az Úr, - igen világosan, röviden, megkapóan. Amit a Szentírásban Szent Lelke tanít, azt vele összefoglalja, annak lényegét kihangsúlyozza.

Kis Szent Teréz segít Jézus példabeszédének megértésében – 2016.08.17.

1./ A szőlőmunkásokról szóló példabeszéd (Mt 20,1-16) végén megkérdezhetnénk a hallgatóktól, mi a véleményük a gazda eljárásáról, miszerint a munkanap végén ugyanannyi fizetést adott a reggeltől dolgozó munkásnak, valamint a nap vége előtt egy órával felfogadott munkásnak is. Évekkel ezelőtt ezt a kérdést már feltettem hittanos gyerekeknek, akik egyöntetűen igazságtalannak tartották a szőlősgazdát. Miért? Azért, mert a gyerekekben nagyon erős az igazságérzet.

„Isten azt kívántatta meg velem, amit meg akart adni nekem.” - 2016.06.17.

1./ Lisieux-i Szent Teréz önéletrajzának ez a mondata legyen mai elmélkedésünk alapja. Már csak azért is érdemes ezen a mondaton elgondolkodni, mert minden hónap 17-én azokra a szándékokra mutatjuk be a szentmisét – az ún. „Teréz-misét” - amelyeket a hívek cédulára írva bedobnak a farkasréti templomban lévő Kis Szent Teréz-dombormű  alatti levélszekrénybe.

Lisieux-i Terézben társra talál a hitkételyekkel küzdő modern ember – 2016.03.17.

1./ Lisieux-i Szent Teréz rövid életének végén nem csak halálos betegségével küzdött, de hitbeli kételyekkel is. Ebben a tapasztalatban modern korunk sok-sok hívő embere is részesül. Ezt a hitbeli kételyt így szokták megfogalmazni: elhagyott az Isten. A lelki sötétségnek eme tapasztalata mégis elviselhetőbbnek tűnik, ha egy olyan rokon lélekre találunk, aki mindezt ugyanúgy átélte, mint mi. Ilyen rokon lélek volt Kis Szent Teréz.

Mi lehetett a Martin család titka? - 2015.12.17.

1./ Lisieux-i Szent Teréz szülei, Louis és Zelie Martin egyszerre lettek szentté avatva, az októberi családszinódus ideje alatt. Ők az első közösen szentté avatott házaspár. Bruno Thevenin atya – a Teréz misszió alapítója – pedig arról számolt be tavasszal, amikor Farkasréten járt, hogy Kis Szent Teréz egyik lánytestvére is boldoggáavatásra vár. Mi lehetett a Martin család titka? - merül fel bennünk a kérdés. Kétségtelenül a családban megélt szentség.